Rotter | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Rotter

16.09.2019 08:35:13

 

Spørgsmål:

Natten til torsdag i sidste uge havde jeg besøg af en rotte i køkkenet, der havde gnavet sig vej op gennem køkkenet. Kommunen var ude torsdag og fredag og sætte fælder op, men i dag fredag ugen efter er der endnu ikke fanget en rotte. Vi kan stadig høre, at den er i gulvkonstruktionen. Jeg fik at vide, at jeg bare skulle vente. Jeg har ikke kunne været i min lejlighed siden og har sovet på min nabos sofa og har ikke fået nogen form for kompensation fra andelsforeningen her.

En anden beboer havde en rotte oppe i tirsdags, og allerede torsdag var hullet lukket af en murer, og beboeren (der er den tidligere formands datter og foreningens økonomimand) kunne være i lejligheden. Jeg har fået at vide, at jeg skal slappe af, og der intet er at gøre. Selvom vores problematik er identisk.

Derudover har jeg flere gange efterspurgt betaling af rengøring, da der er rottelort i hele køkkenet, og jeg blev beordret af kommunen til at smide alt mad ud. Jeg har efterfølgende spurgt foreningen om erstatningen for dette, der henviser til min egen indboforsikring. Min egen forsikring siger, at de aldrig dækker skader efter rotter, da det er en bygningsskade, og det derfor er foreningens ansvar. Foreningen spiser mig af med, at de ikke har en forsikring mod rotter. Så her står jeg – uden lejlighed, skal flytte over i ny i dag, kan ikke få mine køkkenting med og har intet hjælp fra min forening. Hvad kan jeg juridisk kræve fra foreningen? Og hvordan skal jeg forholde mig?

Svar:

Kære spørger

Det klare udgangspunkt er, at foreningen ikke har noget ansvar over for dig. Hvis der ikke er en forsikring, der dækker, herunder din egen eller foreningens, hæfter du således desværre selv for udgifter m.v. i anledning af rotteproblemet.

Hvis det dog kan godtgøres, at foreningen har tilsidesat sin vedligeholdelsespligt af bygningen, og dette er årsagen til rotteindtrængen, kan foreningen være ansvarlig herfor og dermed have pligt til at erstatte dig dit tab. Det er ikke utænkeligt. Det kræver dog, at du kan påvise, hvad der er årsagen til, at rotterne er trængt ind, og at de pågældende bygningsdele, som i så fald er forsømt vedligeholdt, ligger under foreningens vedligeholdelsespligt. Til dette skal du formentlig alliere dig med en byggesagkyndig.

Hvis foreningen ikke tager hånd om rotteproblemet hurtigt nok, har du formentlig krav på et afslag i boligafgiften, indtil problemet er løst. Så tidligt i forløbet som nu kan et afslag i boligafgiften dog ikke komme på tale.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse