Rørskade på loftet | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Rørskade på loftet

08.11.2018 14:31:15

 

Spørgsmål:

Hej, efter en rørskade på loftet over min andelslejlighed, vil det ikke være muligt at bo der, medens loftet i 2 rum rives ned, tørres og derefter repareres. Har man krav på en form for erstatning og af hvem, selv om man, som i mit tilfælde har mulighed for selv at finde midlertidig genhusning hos venner eller familie?

Svar:

Kære spørger,

Det er i dansk ret en hel grundlæggende betingelse, at for at kunne få erstatning skal et antal betingelser være opfyldt.

Helt grundlæggende skal man kunne påvise en skadevolder, der har handlet ansvarspådragende. Herefter skal det kunne dokumenteres, at en eventuel ansvarspådragende handling har forvoldt et dokumenterbart økonomisk tab for skadelidte. Ud fra det oplyste synes det ikke åbenbart, at disse betingelser vil være opfyldt i dit konkrete tilfælde.

Herefter kan der være en forsikring, der vil kunne dække udgifter i forbindelse med genhusning mv. Via forsikring vil du eventuelt kunne få dækket rimelige udgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af privat indbo og andre rimelige dokumenterede merudgifter i anledning af flytning fra ejendommen. Det kan f.eks. være flytteomkostninger, ekstra transportudgifter mv. Det er vigtigt at bemærke, at det alene er merudgifter, der kan kræves dækket. Det kræves dog stadig, at der er tale om et dokumenterbart økonomisk tab.

Hvis du vælger at lade dig indlogere hos venner, bekendte eller familie, kan du stadig få dækket eventuelle merudgifter i forbindelse med genhusningen. Disse skal imidlertid kunne dokumenteres, hvilket kan være mere vanskeligt.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse