rettigheder/forpligtelse mellem over/underbo i privat ejerlejlighed ifm privat renovering af bad | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

rettigheder/forpligtelse mellem over/underbo i privat ejerlejlighed ifm privat renovering af bad

26.04.2021 08:12:55

 

Spørgsmål:

Jeg er underbo. Min overbo skal have lavet nyt bad.

I forbindelse med renovering skal min overbo “have fat” i et gennemgående rør. Det er et isoleret privat projekt. Der er IKKE tale om en hel faldstamme der skal skiftes i hele bygningen.

Min overbo kan IKKE gennemføre renoveringen uden at skulle “have fat” i røret hos mig.

Jeg er helt ok med den forstyrrelse og de gener der vil være ved projektet. Jeg (den tidligere ejer) har tildækket røret med noget træ/gips. Det vil koste nogle tusinde kroner at åbne denne tildækning i gips/træ og samle den igen.

Jeg mener åbningen af min aflukning til røret bør betales af min overbo.

Som jeg er informeret afhænger byrden netop af hvorvidt det er en gennemgribende renovering fra top til tå i bygningen (så skulle jeg betale), eller om det er i en enkelt bolig efter eget ønske (så mener jeg min overbo bør betale)

Min overbo mener jeg skal bekoste at fjerne gips/træ da jeg har tildækket nogle rør som bør “stå frit”.

Svar:

Kære Spørger

Som jeg forstår den konkrete sag, er det på din overbos eget initiativ, at der skal etableres et nyt bad, og det er således alene på din overbos foranledning, at arbejderne skal foretages.

Derudover kan overboens egen vurdering af, at rørene bør ”stå frit” ikke tages til indtægt for, at du selv skal betale for at fjerne gips og træ.

På det foreliggende grundlag er det min opfattelse, at din overbo bør afholde alle omkostninger forbundet med renoveringen af badet.

For en konkret vurdering af sagens omstændigheder vil jeg dog anbefale, at du kontakter en boligadvokat.

Med venlig hilsen

Henrik Kieler

Dansk BOLIGadvokat, Nordsjælland


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse