Regulering af leje | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Regulering af leje

20.12.2018 12:09:51

 

Spørgsmål:

Jeg har en lejekontrakt med lejer på max 2 år frem til 1-9-2019.(Der er mulighed for forlængelse ved evt. køb). Lejer har henvendt sig, at han har problemer med økonomien. Vi er blevet enige om at nedsætte lejen fra 1-1-2019 til 1-9-2019, hvorefter den skal genforhandles  ved evt. forlængelse. Spørgsmålet er: skal den gældende kontrakt ændres, eller kan  vi lave et tillæg, og gælder udlejning på max 2 år stadig, når vi ændrer beløbet 20% ned.

Svar:

Kære Spørger,

I forhold til vilkår om tidsbegrænsning er der ikke et problem med, at parterne måtte vælge at nedsætte lejen under lejeforholdets beståen. I kan således godt i et tillæg aftale, at lejen nedsættes i perioden frem til tidsbegrænsningens udløb.

Helt grundlæggende skal du som udlejer imidlertid være opmærksom på, at en tidsbegrænsning udelukkende skal være begrundet i udlejers forhold. Det vil sige, at man som udlejer risikerer, at man ikke kan støtte ret på en aftalt tidsbegrænsning, såfremt dette kriterie ikke konkret vurderes opfyldt. I relation hertil skal du være særligt opmærksom på, at dine overvejelser om at genforhandle en uopsigelighedsperiode som oftest vil medføre, at man får tilsidesat den aftalte tidsbegrænsning.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse