Regler for huslejestigning? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Regler for huslejestigning?

10.11.2016 08:35:19

 

Spørgsmål

Jeg bor i lejelejlighed på 8. år. Udlejer ønsker at sælge lejligheden og har forsøgt at få mig til at flytte frivilligt hvilket jeg har afslået. Hun har så nu, for anden gang i år bebudet en huslejestigning på 250 kr. Kan hun bare bebude huslejestigninger som hun har lyst til, med henvisning til forøgede udgifter?

Svar

Kære spørger

Der er i lejelovgivningen fastsat regler for, hvornår og hvordan lejeforhøjelser kan finde sted.

Det afhænger bl.a. af beskaffenheden af den ejendom, hvori lejligheden er beliggende, men af dit svar kan jeg næsten læse, at der er tale om, at du har lejet en ejerlejlighed, og i så fald vil lejeregulering skulle ske efter reglerne i den såkaldte Boligreguleringslov eller den almindelige Lejelov alt efter i hvilken kommune ejendommen er beliggende. Men reglerne er stort set identiske, og det er fastsat, at krav om lejeforhøjelse tidligst kan få virkning 2 år efter, at der sidst er trådt en lejeforhøjelse i kraft som følge af, at lejen var væsentlig lavere end det lejedes værdi.

Desuden er der mulighed for regulering af lejen på grund af stigning i skatter og afgifter, hvilket kan ske, når disse forhøjes (typisk hvert år).

Det lyder for mig som om, at udlejers krav om lejeforhøjelse ikke er i overensstemmelse med reglerne.

Du har mulighed for at indbringe lejens størrelse for enten Huslejenævnet eller Boligretten, men jeg vil anbefale dig til at søge nærmere rådgivning hos en advokat.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse