Reaktionsmuligheder ved lejers manglende betaling af leje | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Reaktionsmuligheder ved lejers manglende betaling af leje

23.01.2015 12:03:36

 

Spørgsmål:

Hej brevkasse,

Jeg har lejet min lejlighed ud men lejer har ikke betalt husleje de sidste to måneder. Jeg har udfærdiget et "påkravsdokument", men jeg har ikke mulighed for at aflevere det, da jeg ikke kan komme i kontakt med lejer, hverken på tlf, mail og han har ikke været i lejligheden i en måned, så det hjælper heller ikke at sende det med posten. Hvad kan jeg gøre?
Lejer har alt sit indbo i lejligheden, har jeg mulighed for at sælge noget af det, såfremt det lykkedes mig at få fat i lejer og evt. få lejekontrakten ophævet?

Svar:
Hej,

At lejer ikke er til at træffe og ej bor i lejligheden længere påvirker ikke din ret til at ophæve lejeaftalen.

Du kan ophæve lejeaftalen, når lejer ikke betaler sin leje. Hvis lejer er fraflyttet lejemålet uden aftale med dig, er dette også en berettiget ophævelsesgrund.

Bemærk dog, at hvis du ophæver lejeaftalen på grund af betalingsmisligholdelse, skal du forinden ophævelsen afgive et påkrav til lejer om betaling af restancen. Påkravet skal opfylde betingelserne i lejelovens § 93, stk. 2. Dette indebærer navnlig, at lejer skal have en frist på 14 dage til at betale restancen, inden der skrides til en ophævelse. I modsat fald er ophævelsen ikke gyldig.

Det er vigtigt, at du sender påkravsskrivelse og ophævelsesskrivelse med anbefalet post. Herved kan du dokumentere, at meddelelserne er kommet frem til lejeren. Det er tilstrækkeligt, at skrivelserne er kommet frem. Det er lejers egen risiko at gøre sig bekendt med den post, der sendes til ham.

Hvis lejer har skiftet adresse, skal du sende posten til lejers nye adresse.

Når du skrider til en ophævelse, har du ret til at destruere lejers indbo. Du må ikke sælge det og selv oppebære indtægterne herved. I praksis vil en udlejer, der udsætter en lejer med fogedens hjælp, opmagasinere indboet i en kort periode, så lejer har en frist til at afhente sine ejendele, inden det destrueres. Udgifterne herved kan kræves betalt af lejer, evt. ved modregning i lejers depositum.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Danske BOLIGadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse