Råd fra advokat vedrørende manglende salg af hus | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Råd fra advokat vedrørende manglende salg af hus

21.10.2014 10:00:27

 

Spørgsmål:

Hej,

Mine svigerforældre, som begge er folkepensionister, har haft deres hus til salg i mere end 2 år. Et hus til knap 5 mio. kr. og der har ingen interesse været. Huset er belånt for ca. 4 mio. kr., og de ønsker ikke at sætte prisen yderligere ned. De skylder angiveligt ikke andet. Har i årevis levet over evne og nu har de så besluttet at fraflytte huset uden videre og samtidig stoppe med at betale terminer. De har lejet et andet hus, som de nu er flyttet ind i. Deres advokat har angiveligt sagt til dem, at det kan de gøre uden konsekvenser, da kreditforeningen så "bare" overtager huset og ikke kan røre deres folkepension. De er flyttet ind i et lejet hus på ca. 150 m2 og er stadig ejer af bil, dyrere møbler, dyre smykker mv. Jeg er helt uforstående overfor deres handling og betvivler rigtigheden i, at deres advokat har rådet dem til denne løsning uden at det skulle få konsekvenser (RKI, tvangsauktion, etc.). Hvad siger I?

Svar:

Kære spørger,

Når en ejendom sælges på tvangsauktion, anvendes budsummen til indfrielse af ejendommens pantegæld. Køberen skal derudover betale samtlige restancer. Et eventuelt overskydende beløb/overskud vil blive udbetalt til ejeren.

Er budsummen ikke tilstrækkelig til at indfri pantegælden, vil de udækkede panthavere kunne kræve sit resttilgodehavende betalt af ejeren.

Når din svigerforældres advokat siger, at tvangsauktionen ikke vil få konsekvenser for dine svigerforældre, kan det være, fordi advokaten forventer, at der ved tvangsauktionen vil fremkomme et overskud. Er det ikke tilfældet, vil udækkede panthavere kunne gøre udlæg i dine svigerforældres aktiver, herunder bil, dyre møbler og smykker, til dækning af deres tilgodehavende.

Det er korrekt, at der ikke kan gøres udlæg i folkepensionen, og at denne således er urørlig.

Med venlig hilsen,
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse