Procentfordelingsnøgle og brugsrettigheder | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Procentfordelingsnøgle og brugsrettigheder

13.01.2022 15:32:50

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Jeg har to spørgsmål vedr. vores to-familie hus (ideel anpart med en procentfordelingsnøgle mht. ejendomsskat, reparationer og andre fællesudgifter, udregnet efter boligernes størrelse).

Spg. 1. Vores overbo har – med vores samtykke – inddraget trappeopgangen fra repos ml. stue og 1. sal, og op til 2. sal. Vi havde jo intet at gøre på trappen, da vi bebor stuen og kælder, men bør vi ikke justere fordelingsnøglen, nu hvor de råder over flere m2.?

Spg. 2. På vores del af grunden ligger vores anneks, med 17 m2 udhæng/overdækning på bagsiden. Dette udhæng kaldes en carport. Carporten er ejet af 1.sal. Foran carporten ligger indkørslen, som vi ejer. Carporten er så at sige deres “ø”, på vores grund. Ind til nu, har vi ladet overboen parkere i vores indkørsel, da deres bil var for stor til at komme ind i carporten. Denne ordning er ikke på skrift og er bare lavet “hen ad vejen”. Nu er spørgsmålet om vi kan tillade os at sige at vi ikke længere vil have at de parkerer deres bil der? – eller om der findes en regel om at man skal have indkørselsmulighed til carporten, selv om man så skal krydse den anden parts grund?

Svar:

Kære Spørger

Til begge dine spørgsmål kan jeg oplyse, at det afgørende er, hvad der står i en samejeoverenskomst om brugsrettighedernes fordeling.

Spg. 1. Det er kun rimeligt, at udgiftsfordelingen afspejles af brugsrettigheds fordelingen. Ud fra et overordnet synspunkt, bør I forholde jer som foreslået af dig.

Juridisk står du dog uden aftale og kan derfor ikke gennemtvinge sådan en løsning. Min anbefaling er, at du tager den svære ”snak” med din medejer og prøve at få en aftale i stand.

Spg. 2. I stort set alle samejeforhold af den karakter du og din medejer har, er der i en samejeoverenskomst taget stilling til, hvem der har eksklusiv brugsret til hvad og hvilke områder, og omvendt hvilke arealer, som er fælles. Uden en sådan aftale er I fælles om benyttelse af arealerne.

Min anbefaling er igen den svære ”snak”, hvor jeg generelt vil anbefale, at I aftaler en klar aftale om alle de udestående forhold og får dem tinglyst på ejendommens blad i tingbogen.

Brugsrettigheder kan kun stiftes med maksimalt 30 års gyldighed, men det er i retspraksis accepteret, at der indsættes en gensidig opsigelsesadgang for brugsrettigheder med 30 års varsel.

Kontakt en advokat, der kan være jer behjælpelig med aftaleudformningen og registreringen af den, vil være den bedste vej til at få løst problemet.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse