Problemer med lejer | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Problemer med lejer

05.11.2020 09:59:05

 

Spørgsmål:

Hej Danske BOLIGadvokater

Sagen er den, at jeg bor sammen med min kæreste i hans lejlighed, og at han (som en fælles beslutning) har udlejet et værelse i lejligheden.

I juni 2020 flytter en mand ind, der egentlig er meget flink og rolig, men det viser sig ret hurtigt, at han stifter rigtig mange kvindelige bekendtskaber, og at disse helst skal med hjem i lejligheden, ofte 4 gange om ugen – nogle uger flere. Vi tænkte egentlig, at dette hurtigt ville fortage sig, men det er ikke sket.

Vi har ikke påtalt dette over for ham, da vi egentlig har været i tvivl, om hvad vi egentlig kan gøre ved det, nu når der ikke er aftalt noget om gæster i kontrakten.

Min kæreste har dog flere gange påtalt den støj, der bliver skabt om natten, eftersom vores lejer og den pågældende gæst gerne skal ind og ud af hoveddøren flere gange om natten, og derudover at han flere gange glemmer at lukke døren, således at denne står åben hele natten, hvilket selvfølgelig ikke er i orden.

Efter mange overvejelser valgte jeg at påtale det med de mange overnattende gæster over for vores lejer, bl.a. med et sundhedsmæssigt hensyn (Corona), og at jeg var lidt utryg ved, at der var så mange forskellige i lejligheden hele tiden. Dette forstod han tilsyneladende ikke, eftersom der var en ny gæst.

Mit spørgsmål er herefter, om hvordan vores retsstilling er?

Sådan som jeg kan læse mig frem til, kan man godt ophæve lejekontrakten af sundhedsmæssige årsager eller hvis der er uacceptabelt meget støj.

Spørgsmålet er dog, hvor meget der skal til? Og skal der foreligge en skriftlig påtale?

Vi har skrevet til ham flere gange mht. de åbentstående døre, men kun én enkelt eller to gange mht. støjen.

Hvor lang tid skal han have til at “rette sig” efter det, jeg sagde?

Svar:

Kære Spørger

Når I – som tilfældet er – udlejer et værelse i jeres egen bolig, kan I altid opsige lejeren med én måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Dette kan I gøre uden nærmere begrundelse. I kan naturligvis også vælge at begrunde opsigelsen med de ulemper, som I oplever. Det er op til jer selv.

Der skal meget til for, at man kan ophæve et lejemål, hvilket indebærer, at lejeforholdet ophører øjeblikkeligt. De forhold, som I nævner, er nok ikke tilstrækkelige til at begrunde en ophævelse, men allerede, fordi I har opsigelsesmuligheden med én måneds varsel, bør I blot benytte denne. Der er ingen grund til at skride til en ophævelse, og selv hvis der var, kan der opstå uenighed med lejeren om, hvorvidt I har ret til at ophæve lejeforholdet, idet dette er en konkret vurdering. Dette kan i sidste ende medføre, at det vil tage jer længere tid at ”komme af” med lejeren, hvis I vælger at skride til en ophævelse.”

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse