Privat vej | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Privat vej

20.06.2018 11:38:37

 

Spørgsmål:

Vi har i 2015 erhvervet en ejendom med et jordtilliggende på 5787m2, hvoraf 477m2 er vej. Vejen er en grusvej og er eneste adgang fra offentlig vej (asfalt) til ejendommen. For enden af (vores) grusvej ligger et antal rækkehuse (lejeboliger), der flittigt benytter grusvejen for at komme til og fra asfaltvejen – dette til trods for de har egen asfalteret indkørsel.Udlejer af rækkehusene mener, de har samme ret til at færdes på grusvejen som os andre.

Hvilke regler er gældende her? Der er ikke tinglyst brugsret på vejen. Rækkehusene er opført i 2006, så de kan formentlig ikke have vundet hævd, endnu.

Svar:

Kære spørger

Umiddelbart vil den omtalte grusvej være en privat vej. En privat vej er en del af en privat ejendom og derfor som udgangspunkt undergivet privatlivets fred. Det betyder at uvedkommende ikke må færdes på vejen. Forholdene på vejen kan imidlertid være sådan at uvedkommende færdsel kan være berettiget.

Der er derfor tale om en konkret vurdering i forhold om vejen er privat eller ej.

Da du beskriver at rækkehusene for enden af vejen har egen adgangsgivende vej, som tilmed er asfalteret mens vejen til jeres ejendom er en grusvej, vil det formentlig forholde sig sådan at jeres grusvej er privat hvorfor uvedkommende ikke må benytte denne. De personer som skal til rækkehusene må derfor henvises til at benytte den asfalterede vej.

Du må ved skiltning gøre opmærksom på at vejen er privat således at uvedkommende er klar over dette.

Med venlig hilsen/Kind regards
Erik Turley, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse