Pletter i loftet | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Pletter i loftet

06.05.2019 10:05:16

 

Spørgsmål:

Hej Boligadvokater,

Vi står og skal købe en andelslejlighed og har hertil fået en vurderingsrapport af forbedringer og løsøre. I denne rapport er der under afsnittet Bemærkninger noteret:

“Der gøres opmærksom på at der ved denne og tidligere gennemgang også har været konstateret skjolder / pletter i loft i stuen. Det bør undersøges nærmere hvor dette stammer fra.”

Da sælger er en god ven, har jeg spurgt ind til dette, men han kender ikke noget til. Han er heller ikke interesseret i at vi betaler en byggesagkyndig til at komme at tjekke hvorvidt det er en fugt skade eller ej. Han vil ønsker at vi “bare” overtager lejligheden, også må vi selv finde ud af herefter om det er noget af betydelig karakter. Hvis ikke, så indstiller han nogle andre til lejligheden.

Mit spørgsmål er, hvis vi køber lejligheden med denne bemærkning, og vi efterfølgende får en byggesagkyndig ud og vurdere om det er fugtskade, skimmelsvamp eller noget andet, hvordan er vi så juridsk stillet? Kan vi søge erstatning eller krav på nedslag i prisen eller hvordan?

Svar:

Kære spørger

Udgangspunktet ved køb af andelsboliger er, at der for andelsboligen udregnes en maksimalpris, hvorfor lejligheden ikke må sælges til en højere pris end maksimalprisen.
Maksimalprisen er fastsat på baggrund af flere elementer, herunder andelsboligens stand.
Imidlertid har I som købere en undersøgelsespligt, hvilket betyder at I ikke kan kræve erstatning eller lignende såfremt I havde viden om en eventuelt mangel inden handlen blev gennemført.

Det kommer således an på en konkret vurdering, hvorvidt der kan fremsættes erstatningskrav eller lignende efter et eventuelt køb. Jeg vil anbefale jer at tage kontakt til en boligadvokat for at få belyst jeres muligheder på baggrund af de konkrete omstændigheder.

Med venlig hilsen
Erik Turley
Danske Boligadvokater, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse