Pizzaria i ejerforening | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Pizzaria i ejerforening

27.05.2019 14:18:27

 

Spørgsmål:

Hej Danske Boligadvokater. I vores ejerforening er der et lokale i tilbygningen, der udlejes til erhverv – pizzaria. Da ejerforeningen i 2004 gav ejer lov til at ombygge øvrige rum til erhverv i tilbygningen, underskrev ejer et dokument udfærdiget af foreningen, hvor der stod, at når ejer på et tidspunkt ville sælge pizzariaet, forpligtede ejer sig til at ombygge det til beboelse, inden det blev solgt. Nu overvejer ejer at sælge erhvervsdelen. Har dokumentet stadig gyldighed, og kan ejerforeningen på den baggrund forlange, at ejer ombygger pizzaria til beboelse før evt. salg?

Svar:

Kære Spørger,

Svaret på spørgsmålet afhænger i væsentlig udstrækning af, hvordan indholdet af den nævnte dokument konkret ville skulle fortolkes. Dette bør indledningsvist afklares, hvilket I bør overveje bistand til hos en BOLIGadvokat.

Måtte det herefter stå tilbage, at ejeren har forpligtet sig til at tilbageføre lokaliteten til en given stand som den havde på et tidligere tidspunkt, vil ejeren være bundet af en sådan forpligtelse. Der er således tale om aftale mellem to parter og der ses ikke ud fra det oplyste at være grundlag for at tilsidesætte denne aftale.

Man vil ofte søge en aftale som den angivne tinglyst på den pågældende ejendom, idet den herefter vil have gyldighed overfor en til enhver tid værende ejer. Måtte ejeren således sælge uden en køber bliver oplyst om den pågældende forpligtelse, vil en sådan erhverver efter omstændighederne kunne fortrænge ejerforeningens ret i henhold til aftalen, såfremt den ikke er tinglyst.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse