Parketgulv knirker | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Parketgulv knirker

15.12.2020 08:24:56

 

Spørgsmål:
Hej

Vi har købt en lejlighed byggeår 2007 på 123 m2 med parket gulv, købt i 2020 april md.

Gulvet knirker voldsomt, og jeg kan se, at der er flere fejl på gulvet.

Bl.a. Meget luft mellem panel og gulv 8-10 mm, gulvet har synligt stor afstand til væg, kan ses med det blotte øje, at der mangler gulv under panel op til 15 mm.

Men værst problem er det knirker voldsomt.

Kan jeg stille nogle til ansvar for dette problem?3

Svar:

Kære Spørger

Svaret afhænger først og fremmest af, om der er begået fejl ved monteringen af gulvet, herunder blandt andet om det er lagt håndværksmæssigt korrekt, eller om der er tale om almindeligt slid og ælde eller en udvikling, som må anses for sædvanlig henset til gulvets og bygningens art og alder. Dette kan jeg ikke svare på ud fra det oplyste.
Hvis der er udførelsesfejl ved gulvet, eller det ikke er lagt håndværksmæssigt korrekt, kan I have et krav. Det vil dog igen afhænge af, hvilken type bolig I har købt. Er der tale om en ejerlejlighed, afhænger sagen af, om udbedringsomkostningerne er væsentlige både i sig selv og i forhold til købesummen (dvs. omtrent mindst 5% af købesummen). I så fald vil I have et krav over for sælgeren i form af et afslag i købesummen, svarende til størrelsen af udbedringsomkostningerne med fradrag af et passende/mindre beløb som følge af gulvets alder.

Er der tale om en andelsbolig, vil jeg mene, at I over for sælgeren kan rette krav om tilbagebetaling af en overpris for lejligheden uanset kravets størrelse, som vil bero på en konkret, byggeteknisk vurdering. Beløbet vil formentlig være i samme størrelsesorden, som hvis der havde været tale om en ejerlejlighed.

Entreprenøren, som I sin tid har lagt gulvet, kan ikke længere drages til ansvar. Et eventuelt ansvar fra hans side er forældet.

Jeg har ved mit svar lagt til grund, at der ikke er eller kunne være tegnet en ejerskifteforsikring, hvilket er det mest almindelige ved handel med lejligheder.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse