Pålægning af overdragelsesomkostninger til køber | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Pålægning af overdragelsesomkostninger til køber

02.09.2014 08:59:50

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg vil gerne spørge, om det er i strid med loven alene at pålægge køber overdragelsesomkostninger i forbindelse med køb af en andelslejlighed?
Min administrator siger, at det i henhold til loven ikke er lovligt, at sælger kræver, at køber betaler sælgers omkostninger i forbindelse med overdragelsen, når en del af arbejdet udføres for sælger.

Tidligere har det været praksis i min andelsboligforening, at det kun var køber, der betalte for overdragelsesaftalen. Der står ikke noget i vores vedtægter ang., hvem der skal betale, og det har ikke været drøftet på generalforsamlingen, at køber og sælger nu deler overdragelsesomkostningerne og hver betaler halvdelen af administrators salær. Kan foreningen/administrator uden videre pålægge sælger at betale for halvdelen af overdragelsesomkostningerne?

Min administrator tager i øvrigt 7500 kr. i overdragelsesomkostninger, hvilket også forekommer at være et højt salær – ikke mindst taget i betragtning, at salæret var halvt så stort i 2006, hvor kun køber betalte for overdragelsen med 3750 kr.

Svar:

Kære spørger,

Det kan ikke aftales, at erhververen skal betale overdragerens omkostninger i forbindelse med overdragelsen, såsom ejendomsmæglersalær/annonceringsomkostning eller lign.

Der er opbygget en tradition for gebyrer i forbindelse med en overdragelse af en andelsbolig, men køber kan altså ikke pålægges de nævnte udgifter, hvis de bare kaldes "gebyrer" men reelt har noget at gøre med de omkostninger, som sælger skal betale.

Det administratorgebyr du omtaler synes absolut i den høje ende – og gebyrer skal være rimelige set i forhold til den arbejdsopgave, der ligger bag gebyret.

Med venlig hilsen,
Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse