Påkrav | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Påkrav

08.05.2018 11:41:47

 

Spørgsmål:

Hej.

Jeg vil spørge om mit påkrav vedrørende manglende huslejebetaling er gyldig idet min udlejer har skrevet et forkert beløb i husleje + gebyr? Jeg betaler normalt 7269,11 i husleje siden Januar i år, men påkravsbrev lyder på husleje på 6938,11 + gebyr på 281 kr., så jeg vil rigtig gerne vide om påkrav er gyldigt netop pga. den forkerte husleje? Jeg har selvfølgelig planer om at betale inden for fristen men det ville være dejligt at vide hvis tilfældet sker igen, idet det jo er en værre gang rod med tal….og så vil jeg spørge om hvilke dato jeg skal regne med fra jeg har modtaget påkravsskrivelse fordi min udlejer både har sendt mig en mail med påkrav dateret og modtaget den 11/4 samt et brev som jeg først modtog den 14/4, så jeg er lidt forvirret over hvilke dag de 14. dages frist fra modtagelsen af påkrav gælder fra?

På forhånd tak.

Svar:

Når lejer ikke betaler husleje, skal udlejeren fremsende påkrav. Påkravets indhold skal gøre det klart for lejer at såfremt betaling ikke er berigtiget inden 14 dage, kan udlejer ophæve lejemålet. Påkravet skal indeholde en opkrævning af de betalingspligtige ydelser og der gælder et specifikationskrav. Når udlejer angiver en forkert husleje i sin påkravsskrivelse vil det komme an på en væsentlighedsbetragtning om påkravet er gyldigt. I forhold til de af dig anførte beløb, vil afvigelsen formentlig være for stor og påkravet kan derfor være ugyldigt.

Jeg vil anbefale dig at kontakte en advokat hvis du ønsker yderligere belysning af dit spørgsmål.

I forhold til hvornår du har modtaget påkravsskrivelsen, skal du, tage udgangspunkt i den dato du modtog brevet, idet Lejeloven bestemmer at betalingspåkrav ikke kan sendes digitalt, men skal fremsendes pr. brev.

Med venlig hilsen

Erik Turley
Danske Boligadvokater, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse