Påbud inden ekskudering | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Påbud inden ekskudering

25.04.2024 09:39:04

 

Spørgsmål

Kære BOLIGadvokat. Jeg har desværre fået et påbud fra bestyrelsen, for et enkeltstående tilfælde med noget nabotvist. Det var en engangsting, og ophørte straks. Efter påbuddet er jeg dog bekymret for at jeg også i samme omgang kan blive ekskluderet, da jeg ved der er et bestyrelsesmedlem som ikke kan lide mig. Kan man både sende påbud, afvente lidt… og derefter sende en ekskludering? Der står nemlig i påbuddet at “strid skal ophøre straks.” Hvilket er imødekommet. Jeg står mellem to lejligheder internt, og er bange for at de udnytter muligheden for at sende brev om ekskludering, når jeg rykker ind i den nye og har solgt den nuværende.

 

Svar

Kære spørger,

Det klare udgangspunkt er, at man ikke kan blive ekskluderet på baggrund af én forseelse eller episode med tilsidesættelse af god skik og orden, medmindre der er tale om meget grov misligholdelse som f.eks. vold eller trusler om vold.

Et andet klart udgangspunkt er, at hvis man som andelshaver har fået et påbud (eller påkrav) om tilsidesættelse af god skik og orden samt en henstilling om at ophøre hermed, så kan foreningen alene skride til eksklusion, hvis andelshaveren på ny tilsidesætter god skik og orden. Herudover er det en betingelse for eksklusion, at andelshaverens adfærd samlet set udgør så grov misligholdelse, at det må vurderes, at eksklusion er rette sanktion. Dette er en helt konkret vurdering i hver enkel sag.

Hvis en forening ekskluderer et medlem, er det ikke nødvendigvis sikkert, at eksklusionen er berettiget, og at andelshaveren har pligt til at følge denne. Spørgsmålet om eksklusionens berettigelse kan indbringes til afgørelse for Boligretten og i grovere tilfælde af tilsidesættelse af god skik og orden tillige for Fogedretten.

På baggrund af det, du oplyser, mener jeg ikke, at du har grund til at frygte at blive ekskluderet, og skulle det ske, vil en sådan eksklusion formentlig være uberettiget. Du skal dog naturligvis for fremtiden sørge for at iagttage god skik og orden og i øvrigt overholde foreningens vedtægter, husorden m.v.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Advokat (H)


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse