Overveje at sælge del af huset | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Overveje at sælge del af huset

12.11.2015 12:59:41

 

Spørgsmål:

Jeg bor i et stort to-etagers hus og overvejer muligheden for at få en beboer ind på 1. etage. Det vil kræve lidt ombygning, men det vil kunne lade sig gøre.

Mit spørgsmål er derfor: hvad skal jeg være opmærksom på hvis jeg enten vælger at sælge en del af huset fra. Ikke som to ejerlejligheder men som samboende med sameje status. Eller hvis jeg vælger at leje en del af huset ud. Jeg tænker især på hvilke skattemæssige konsekvenser det vil have.

Svar:

Kære spørger

Hvis du vælger at sælge 1. salen fra, skal du være opmærksom på, at der skal laves en opdeling af ejendommen i 2 ideelle anparter. Dette vil kræve assistance fra såvel advokat som landinspektør. Hertil kommer, som du selv nævner, at der muligvis skal udføres en række bygningsmæssige tiltag, navnlig med henblik på at indrette 1. salen som en selvstændig lejlighed. Det kan også være i forhold til særlig brandsikring mellem stueetagen og 1. salen, som almindeligvis vil blive krævet fra myndighedsside. Du bør tale om dette med byggesagsafdelingen i din kommune.

Hvis du vælger at udleje 1. salen, skal du navnlig være opmærksom på, at du som udgangspunkt bliver skattepligtig af lejeindtægten. Henset hertil samt den omstændighed, at lejeindtægtsmulighederne som følge af vores lejelovgivning er begrænset, vil dette ofte være en knapt så økonomisk attraktiv løsning. Du skal også være opmærksom på, at du bliver beskattet forskelligt alt afhængigt af, om 1. salen udlejes som værelser eller som en selvstændig lejlighed. Ved udlejning af værelser opnås en særlig skattemæssig fordel, idet man herved opnår et bundfradrag, man ikke beskattes af. Bundfradraget udgør pt. 1,33% af ejendomsværdien, dog mindst kr. 24.000 pr. år.

Der kan således være økonomiske fordele ved at udleje som værelser. Endvidere er der den fordel, at opsigelsesadgangen ved udlejning af værelser er mere lempelig fra udlejers side.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København
 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse