Overtagelsesdag | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Overtagelsesdag

26.10.2015 14:54:31

 

Spørgsmål:

Vi har købt en lejlighed i et projektbyggeri. Da vi nærmer os overtagelsesdatoen bliver vi tilbudt at få en nøgle, så vi kan lave opmålinger i lejligheden til skaber osv. Vi skriver i den forbindelse under på at vi modtager en nøgle.

Få dage efter er der mangelgennemgang i lejligheden og den fremstår her ikke uden væsentlige fejl og mangler. Der er ikke tilsluttet vand, samt et midlertidig køkken ikke er til rådighed.

Vi aftaler derefter med bygherre at overtagelsesdatoen udskydes til disse ting er løst/udbedret og at vi derfor ikke kan underskrive en overtagelse. Disse ting har vi på mail fra byggesagkyndig, samt svar fra bygherre.

Vores problem er nu, at bygherre mener vi allerede overtog lejligheden, da vi underskrev at vi havde modtaget nøglen. Vi føler os bondefanget og vil gerne vide om vi juridisk har noget at gøre, såfremt de fastholder dette.

Svar:

Kære spørger

Det afhænger naturligvis af indholdet af jeres købsaftale med sælger (bygherre), herunder reglerne om aflevering, mangler og udskydelse af overtagelsesdagen.

Normalt udarbejdes der ved afleveringen en rapport, der underskrives af parterne, og hvis ikke den er udarbejdet og vedtaget eller hvis den indeholder beskrivelse af mangler, der indebærer at aflevering er sket, vil man efter min vurdering lægge jeres forklaring til grund, hvorefter I alene har lånt en nøgle for at måle op.

Når der så ovenikøbet foreligger en mailkorrespondance, hvor bygherre har bekræftet, at overtagelse er udskudt til mangler er afhjulpet, har jeg meget vanskeligt ved at forstå bygherres standpunkt.

Jeg mener ikke I skal acceptere dette standpunkt og jeg anbefaler jer at rette henvendelse til en kollega, der vil kunne bistå jer med sagen.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse