Overdragelse ved familiehandel | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Overdragelse ved familiehandel

21.07.2021 07:36:31

 

Spørgsmål:

Faren har et sommerhus, som han ønsker at overdrage til sine 2 børn ved en familiehandel.

Ejd. Oplysninger: 1) Seneste off. Ejendomsvurdering fra 2019 er 1.150 tkr. 2) Bedste gæt på handelsværdi i nuværende marked er 2.000 tkr, fordi sommerhuset er fra 2008 og beliggende i 1. række med 300 m. Vandet. 3) Ingen gæld.

Faren ønsker at børnene skal overtage sommerhuset i fællesskab ved en familiehandel.

Hver med en andel på 50%.

Der laves et gældsbrev til hver af børnene på deres andel af salgsprisen (15% under seneste off. ejendomsvurdering).

Gælden afdrages med det maksimale gavebeløb, som tillades iflg. loven over 5 år.

Barn nr. 1 ønsker at overtage sin andel af huset og kan betale kontant.

Vil også gerne overtage sommerhus 100% hvis det måtte være muligt.

Barn nr. 2 har selv et sommerhus og har derfor kke lyst til at eje farens sommerhuset med barn nr. 1, men ønsker at få sin værdi af sin andel af sommerhuset til at blive en del af arven, uden at blive stillet økonomiske ringere end barn nr. 1.

Hvorledes laves en sådan aftale?

Svar:

Kære Spørger

Som jeg forstår din henvendelse, så er sommerhushandlen endnu ikke gennemført.

Umiddelbart vil jeg anbefale, at der alene sker en overdragelse af sommerhuset til barn nr. 1. På den måde undgås yderligere afgifter og omkostninger hvis barn nr. 2 efterfølgende skulle sælge sin andel til barn nr. 1.

Dernæst vil jeg anbefale, at barn nr. 2 enten begunstiges i fars testamente, sådan at barn 2 kompenseres økonomisk med en arv, der modsvarer den værdi, som barn nr. 1 har fået i sommerhuset.

Alternativt skal barn nr. 2 modtage afgiftsfrie gaver der modsvarer de afgiftsfrie gaver, som barn nr. 1 modtager.

For konkret rådgivning vil jeg anbefale, at du kontakter en BOLIGadvokat, der kan vejlede dig.

Med venlig hilsen

Rasmus Lindsten

Dansk BOLIGadvokat, Nykøbing Falster


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse