Overdragelse af sommerhus i strid med skøde | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Overdragelse af sommerhus i strid med skøde

06.04.2020 09:33:56

 

Spørgsmål:

Min bror og jeg modtog i 1995 i lige sameje vores forældres sommerhus.

Af skødet fremgår flg:

“Såfremt en af parterne måtte ønske at afhænde sin andel af ejendommen, det være sig ved frivilligt salg, konkurs, separation, skilsmisse eller lignende, har den anden ejer forkøbsret til den del af ejendommen, der tilhører den, der ønsker at udtræde af ejerskabet. Forkøbsretten kan udøves i forhold til den til enhver tid gældende og senest foreliggende offentlige kontante ejendomsvurdering af ejendommen med fradrag af 15%.”

Min bror ønsker nu at give sine 2 sønner sin andel som arveforskud. Jeg ønsker ikke at eje sommerhuset sammen med mine nevøer, men min bror vil ikke sælge sin andel til mig, selv om jeg har tilbudt at betale halvdelen af husets salgspris vurderet af ejendomsmægler.

Er jeg forpligtet til at indgå i sameje med mine nevøer?

Hvis nej – hvordan kan jeg komme ud af det?

På forhånd tak for hjælpen.

Svar:

Kære spørger

Således som du citerer bestemmelserne i skødet, er der ikke gjort undtagelse for overdragelse til livsarvinger.

Så hvis ikke andet fremgår af vilkårene, så kan din bror ikke mod din vilje overdrage sin del af huset til sine 2 børn.

Du kan ikke tvinge din bror til at sælge, men hvis han vil sælge, så kan du købe på de vilkår der fremgår af skødet, så dit tilbud til din bror er generøst.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse