Overdragelse af søskendes ejerandel | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Overdragelse af søskendes ejerandel

15.02.2019 08:06:07

 

Spørgsmål:

Hej

Jeg ejer et parcelhus med mine 2 søskende. Vi ejer hver 1/3. Nu vil jeg gerne flytte derud og bygge om.

Hvilke muligheder har jeg for at købe/overtage deres andele ?

Jeg er gift og har ejet huset før mit ægteskab.

Svar:

Kære Spørger,

Jeg forstår dit spørgsmål således, at du agter 100 % at overtage det hus dine søskende og du i dag ejer med 1/3 hver.

I den forbindelse vil der kunne ske overdragelse af hver af dine søskendes ejerandel til dig til en købesum, der modsvarer hvad deres ejerandel er værd i fri handel.

Ved ovedragelse af fast ejendom til børn, børnebørn og oldebørn og alle andre, der hører til den gaveafgiftsfrie personkreds, kan man efter fast praksis fastsætte værdien af ejerandelen til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %. Dette gælder imidlertid kun, sålænge man ikke har indhentet en egentlig markedsvurdering fra ejendomsmægler. Men I jeres tilfælde, hvor der sker overdragelse mellem søskende, kan Skattestyrelsen blande sig i prisfastsættelsen såfremt den ikke vurderes markedskonform, med det resultat, at du som køber bliver indkomstbeskattet af fordelen. Ved sådanne handler er det juridiske udgangspunkt nemlig, at ejendommen skal ansættes til den værdi, som den har i fri handel og vandel.
Hvordan I vil berigtige købesummen afhænger dels af din økonomiske formåen, samt i hvilket omfang der er lån i ejendommen, som du på egen hånd vil kunne overtage forpligtelsen til at vedligeholde. Der er tale om en konkret vurdering, hvorfor du anbefales at søge rådgivning hos en boligadvokat, for at finde frem til den for dig realiserbare og mest hensigtsmæssige model.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse