Overdragelse af lejebolig til familiemedlem | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Overdragelse af lejebolig til familiemedlem

27.06.2022 11:25:47

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Jeg flyttede ind i min lejlighed primo 2016, og 1 år efter flyttede min mor ind, som har boet hos mig siden.

Vi er fælles om næsten alt – dvs. at vi handler ind sammen, betaler begge til husførelsen og deler ikke noget op.

Vi har fælles køleskab, fælles fryser, vasker tøj sammen, gør begge rent i hele lejlighed og benytter generelt begge hele lejligheden.

Hun har et værelse, hvor hun har mange af hendes ting, men har også mange ting i f.eks. køkken og stue, som vi begge benytter.

Hun sover samtidig jævnligt sammen med min søn og jeg i min dobbeltseng for at hjælpe med min søn om natten.

Således har vi fælles husførelse samt et personligt og økonomisk afhængighedsforhold, og hun burde derfor være berettiget til at overtage min bolig, når jeg fraflytter.

Har spurgt boligselskabet, som siger nej, med den begrundelse at “parter” i almenlejelovens paragraf 74 alene er kærester og ægtepar og ikke slægt.

Kan det have sin rigtighed? Har min mor ikke ret til at overtage min bolig, når vi absolut har haft fælles husførelse i over 5 år?

Svar:

Kære Spørger

Den første del af bestemmelsen i almenlejelovens § 74 lyder: ”Såfremt parter, der i mindst 2 år har haft fælles husstand, ophæver samlivet, kan de aftale, hvem af dem der skal have ret til at fortsætte lejeforholdet til en bolig, der har tjent som fælles bolig”

Retten til at overtage boligen forudsætter således, at I har haft fælles husstand, hvilket indebærer, at der skal være etableret en form for gensidigt økonomisk og personligt afhængighedsforhold mellem jer.

På baggrund af din beskrivelse af din mors og dit forhold, vil jeg anbefale jer at tage kontakt til en BOLIGadvokat, som I kan drøfte sagen videre med, og som på den baggrund kan yde jer konkret vejledning og bistå jer overfor udlejeren.

Med venlig hilsen

Cecilia Veistrup

Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse