Opsigelse af lejer ved erhvervelse af ny ejendom | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Opsigelse af lejer ved erhvervelse af ny ejendom

01.02.2022 10:26:23

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Jeg overvejer at købe en helårsbolig for at benytte huset som flexbolig.

Huset, som jeg har kigget på, er udlejet af sælger.

Iht. lejeloven kan jeg købe huset – inkl. lejer – og kan derefter opsige lejer med 1 års varsel, hvis jeg selv skal bruge boligen.

Kan benyttelse af huset som flexbolig betragtes som at jeg selv bruger boligen eller skal jeg flytte folkeregisteradresse til huset inden jeg søger om tilladelse til at benytte huset som flexbolig?

Svar:

Kære Spørger

Benyttelse af huset som flexbolig vil ikke kunne begrunde en opsigelse efter lejeloven.

Hvis du agter at flytte ind i huset permanent, kan du opsige lejemålet efter lejelovens §83 litra a.

Du må være opmærksom på at opsigelsen kan blive underlagt domstolsprøve, og hvis den ikke ud fra en konkret vurdering findes rimelig, vil den kunne tilsidesættes.

Med venlig hilsen

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse