Opsigelse af formidlingsaftale | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Opsigelse af formidlingsaftale

02.02.2021 09:47:27

 

Spørgsmål

Kære Danske BOLIGadvokater

Vi har onsdag eftermiddag underskrevet en formidlingsaftale om salg af vores hus, men vi finder hurtigt ud af, at det, vi har gang i, er forkert.

Vi ønsker at beholde vores hus og ikke sælge, vi vælger derfor at opsige vores formidlingsaftale allerede fredag eftermiddag igen.

Dog lyder regningen på hele 6.500 kr. + moms til en værdi af 1.700 kr. En regning på i alt 8.200 kr., som vi står til at betale, og det synes jeg er urimeligt.

Ejendomsmægler svar på udført arbejde, forberedelse af sag og indhentning af dokumenter (tingbog, matrikelkort, ejendomsdatarapport, forureningsforespørgsel, byggesag, ejendomsskattebillet og ejendomsvurdering, samt bestilling af rapporter og fotografering).

Det er de ting, som mægler mener, hun skal have 6.500 kr. + moms for.

Kan det virkelig være rigtigt, at man på 2 dage kan samle sig selv en regning på 8.200 kr?

Svar:

Kære Spørger

I en situation som jeres vil ejendomsmægleren have krav på betaling for det udførte arbejde, og prisen skal være rimelig i forhold hertil. Om en regning på kr. 8.200 inkl. moms er berettiget, afhænger således helt af omfanget af det udførte arbejde.

Jeg tillader mig at lægge til grund, at ejendomsmægleren ikke har haft udgifter til fotografering. På denne baggrund vil jeg mene, at en regning på kr. 8.200 inkl. moms er klart i den høje ende, og at det er sandsynligt, at regningen er uberettiget. Jeg bemærker i denne forbindelse, at de dokumenter, som ejendomsmægleren angiveligt har rekvireret, kan ske på meget kort tid, måske i omegnen af ½ time.

Min anbefaling vil være at anmode ejendomsmægleren om en specifikation af det arbejde, som er udført, med angivelse af tidsforbruget. Herefter kan I tage stilling til, om I anser regningen for rimelig. Er det ikke tilfældet, kan I klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling, som vil have mulighed for at nedsætte ejendomsmæglerens honorar, hvis nævnet vurderer, at regningen er for høj.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse