Opsigelse af brugsrettigheder | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Opsigelse af brugsrettigheder

15.06.2022 11:54:04

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Jeg har et spørgsmål vedr. brugsretten til et haveareal.

Jeg bor i en mindre ejendom af 4 ejerlejligheder. Her har de 2 af lejlighederne en tinglyst brugsret til forhave og baghave.

Denne tinglysning er foretaget i 1980, som et tillæg til normalvedtægterne, og er ikke tidsbegrænset.

Mit spørgsmål er så: er der en tidsbegrænsning på 30 år på en sådan brugsret og er denne brugsret dermed er ophørt (i 2010)?

Eller går denne brugsret ind under Højesteret dommen af 3. november 2016, hvor de tog stilling til tidsbegrænsningen i udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1 om brugsrettigheder stiftet over dele af en fast ejendom og derved skal brugsretten i stedet opsiges med 30 års varsel og er stadig gældende?

Svar:

Kære Spørger

Brugsretten står ved magt, indtil den opsiges.

Jeg lægger til grund, at brugsretten ikke er opsagt. Således består den fortsat.

Hvis der ikke er anført vilkår om opsigelse i tillægget til vedtægterne, hvor brugsretten er anført, vil brugsretten kunne opsiges med sædvanligt varsel.

Jeg vil mene, at dette opsigelsesvarsel er 30 år fra opsigelsestidspunktet.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse