Ophør af formidlingsaftale – salær | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ophør af formidlingsaftale – salær

24.06.2015 11:40:46

 

Spørgsmål:

Jeg har i fredags sidste uge underskrevet en formidlingsaftale med mægler da jeg står og vil sælge min ejerlejlighed. 2 dage efter jeg har underskrevet, bliver jeg kontaktet af min søsters kollega som er interesseret i at se min lejlighed – og ender med at ville købe den.

Jeg kontakter mægler, men de siger de allerede har igangsat maskineriet,og at de skal have salæret som aftalt, uanset.

Jeg er som sådan enig i, at de skal have penge for arbejdet udført… Men det er ret høje beløb i forhold til det udførte arbejde. Jf. gammel lovgivning omkring omsætning af fast ejendom, står at mægler skal have 25% af salæret ved opsigelse af samarbejde.

Jeg er i tvivl om de nye regler, og hvad mine muligheder er? Kan det passe at jeg skal betale 85% af salæret, for 1-2 dags arbejde?

Jeg sætter pris på jeres hjælp.

Svar:

Kære spørger

Hvis salget til din søsters kollega er ejendomsmæglerens fortjeneste, skal ejendomsmægleren have fuldt honorar.

Har salget intet med ejendomsmæglerens arbejde at gøre, har ejendomsmægleren alene krav på et rimeligt honorar. Her må man konkret vurdere omfanget af det arbejde, ejendomsmægleren har udført, og en rimelig pris herfor. Herudover gælder der ifølge praksis en øvre grænse på 1/4 af det aftalte honorar, som dog kan fraviges, hvis der foreligger helt særlige omstændigheder.

Sådanne særlige omstændigheder kan bestå i, at mægleren har opnået en underskrevet købsaftale til udbudsprisen, som sælgeren dog ikke ønsker at underskrive. I sådanne tilfælde har Klagenævnet for Ejendomsformidling tilkendt ejendomsmægleren fuldt honorar – med fradrag af mindre beløb relateret til eftersalgsbehandlingen.

Betaling med 85% af det aftalte honorar lyder derfor til at være for meget, medmindre salget beror på ejendomsmæglerens arbejde og således dennes (delvise) fortjeneste.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse