Ophævelse af vejret | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ophævelse af vejret

10.11.2016 09:33:45

 

Spørgsmål

Jeg er formand for en jagtforening, hvor vi ejer en grund i Auning by – denne er udlagt som naturgrund og i tidernes morgen er oprettet en tinglyst vejret over ca. 8 meter vej på området…
Nu er vi blevet anmodet om at ophæve denne vejret, da der er ønske om at bebygge nabogrunden med mange boliger – ligeså er der udtrykt ønske om, at vi fælder træer/ får en lavere beplantning.

Vi er i tvivl om, hvilken betydning har det for os at “opgive vejretten?

Svar

Kære spørger

En vejret er typisk en ret til at benytte en vej på en matrikel. Der er ofte tinglyst et dokument herom, så retten er beskyttet mod kreditorer og godtroende købere af matriklen.

Som du beskriver forholdet, er der tilsyneladende tale om at en eller flere nabomatrikler har fået tillagt en ret til at færdes på jeres grund.

Jeg er desværre ude af stand til en nærmere besvarelse. Du er velkommen til at sende mig oplysning om matr.nr. for jeres grund hvorpå vejretten hviler. Så kan jeg måske give dig et mere udførligt svar.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse