Ombygning af stald | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ombygning af stald

07.06.2016 16:20:39

 

Spørgsmål:

Min bror og jeg er ved at ombygge en gl. stald til to lejligheder på en firelænget gård som vi ejer i fællesskab Min bror er murermester, jeg er ikke. Vi bygger så meget som vi selv kan. Kommunen siger vi skal tegne en byggeskadeforsikring. Det lyder helt tosset i vore ører, da det så er os selv der skal skal tage stilling til om bygherre (os selv) skal tegne den for at dække nogle evt. fejl som vi i sidste ende selv skal udbedre. Ligeledes står der i kommunens papirer:

Hvornår skal man have en byggeskadeforsikring?
Byggeskadeforsikring gælder for nybyggeri, der lovligt kan bruges til helårsbeboelse. Det gælder også ejendomme, der opføres til udlejning. Du er omfattet af en byggeskadeforsikring, hvis du får opført eller køber et nybygget parcelhus, rækkehus, flerfamiliehus, andelslejlighed eller ejerlejlighed.
Fritidshuse, ferielejligheder m.v. er ikke omfattet af byggeskadeforsikringen. Det er ombygning, renovering af eller tilbygning til eksisterende boliger heller ikke.

Og vi er jo ved at ombygge så kan den vel slet ikke tegnes? I mine ører lyder det helt utroligt at kommunen kun vil give os en byggetilladelse hvis et byggeskadetilbud foreligger.

Svar:

Kære spørger

Det påhviler efter Byggelovens kapitel 4 A en bygherre, der opfører bebyggelse, som hovedsageligt skal anvendes til beboelse, at forsikre bebyggelsen mod byggeskader. Det gælder efter § 25 A, stk. 1 såvel en bygherre, der opfører ny bebyggelse, som en bygherre, som ved ombygning eller renovering af en tilbygning til bestående bebyggelse, der ikke tidligere har været anvendt til beboelse, etablerer bebyggelse, herunder køkken og bad.

Kommunen må ikke meddele hverken byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelser før det er dokumenteret, at der er tegnet byggeskadeforsikring, jf. Byggelovens § 25 C, stk. 3 sammenholdt med §§ 16, stk. 1 og 16 A, jf. § 2.

Med venlig hilsen
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse