Officielle ejere af lejlighed | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Officielle ejere af lejlighed

03.12.2019 07:42:08

 

Spørgsmål:

Min kæreste og jeg vil gerne flytte sammen i en lejlighed, hvor hendes navn står skrevet på skødet.

Hun har lånt 33% i realkredit og de resterende penge har hun lånt af sine forældre. Planen er, at vi laver en samejeoverenskomst, hvori det bl.a. står skrevet, at vi betaler 50% af alle udgifter, lån, vedligeholdelse og renovering af lejligheden. I den forbindelse står det også skrevet, at jeg dermed har ret til 50% af friværdien og 50% af en eventuelt gevinst ved salg.

Mit spørgsmål er:

Er ovenstående muligt juridisk set?

Kommer jeg ikke til at skulle betale 15% i gaveafgift eftersom jeg ikke står registret som den officielle ejer af lejligheden?

Svar:

Kære Spørger,

Der kan godt indgås en overenskomst på de skitserede vilkår. Idet I ikke ejer aktivet sammen, vil det imidlertid ikke være korrekt at kalde det en samejeoverenskomst.

I forbindelse med indgåelse af en aftale på de skitserede vilkår, bør begge parter imidlertid nok overveje, hvorvidt der er rimelighed i en konstruktion som den angivne. Dette afhænger naturligvis langt overvejende af, hvorvidt der på tidspunktet for overenskomstens indgåelse er en allerede eksisterende friværdi i ejendommen, da man i så fald bør overveje at forholde sig hertil. Ligeledes bør man overveje, hvad der skal ske i forbindelse med en eventuel negativ friværdi.

Vedrørende andet led af spørgsmålet vil der helt oplagt skulle svares gaveafgift af den andel af friværdien, som en ikke registreret ejer modtager i forbindelse med ophævelse af samejet. Det vil imidlertid bero på en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder, idet det afgørende er, om man rent skatteretligt kan konkludere, at der er præsteret modydelse. Såfremt det skal sikres, at der ikke skal svares gaveafgift, skal der registreres delt ejerskab, idet der i den forbindelse vil skulle betales en markedsmæssig pris for den halvdel der derved overdrages.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse