Offentlig kloakledning | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Offentlig kloakledning

04.10.2021 08:19:54

 

Spørgsmål:

Vi har købt en grund, som vi har fået udstykket fra en eksisterende matrikel.

Vi var bevidste om, at der på grunden var nedgravet en offentlig kloakledning, som også er spildevandsafledning fra nabogrunden.

Inden vi underskrev skødet på grunden kontaktede vi naturligvis kommunens spildevandsafdeling for at få en tegning over kloakledningens placering på vores grund. Placeringen var acceptabel for os og vores ønske om placeringen af vores nye hus.

Inden byggeriets start kontakter vi kommunens spildevandsafdeling for at få en nøjagtig placering af ledningen, og ved hjælp af kamera får vi den nøjagtige placering, som viser sig at afvige op til 3,5 m fra den placering vi modtog inden vi købte grunden.

Det indebærer desværre at vi på ingen måde kan placere vores hus som ønsket. Kommunen indvilger i at flytte ledningen til en vej udenfor skel, men opkræver et beløb på 280.000 kr. fra os til den opgave.

Mit spørgsmål er om det er rimeligt at en tegning afviger så meget fra den aktuelle placering?

Vi bliver senere gjort opmærksom på at den oprindelige tegning af placeringen er vejledende, men vi har ingen forudsætninger for at vide at den afviger så voldsomt og mener at kommunen burde have gjort os opmærksom på at vi skulle have haft den nøjagtige placering ved hjælp af kamera inden vi købte den.

Hvordan er vi stillet her?

Svar:

Det er sandelig en uheldig situation, som I er kommet i.

At pålægge kommunen et erstatningsansvar på det angivne grundlag anser jeg for stærkt tvivlsomt – desværre.

Om I eventuelt har mulighed for at hæve handlen overfor sælger kan jeg ikke udelukke, men det vil som minimum kræve at sælger vidste det var en bærende forudsætning, at jeres nye hus skal placeres lige der, hvor I ønsker det.

Jeg vil anbefale at I kontakter en boligadvokat og hyrer vedkommende til at komme med en vurdering af jeres muligheder.

Med venlig hilsen,

Dennis Holm Pedersen

Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse