Ny bebyggelse fjerner udsigt | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Ny bebyggelse fjerner udsigt

11.09.2019 08:07:00

 

Spørgsmål:

Kære ekspert,

Vi ejer et enderækkehus, som ligger ud til grønne fællesarealer ejet af bebyggelsens grundejerforening. Grundejerforeningen har nu planer om at opføre carport og garage på fællesarealet i forlængelse af vores eksisterende garage. Det vil helt fjerne den grønne udsigt fra den ene side af vores hus og grund, og det er vi umådeligt kede af. Vi er også bekymrede for, at det vil gøre vore hus mindre værd/sværere at sælge. Vi har forsøgt dialog, men bliver afvist. Det bliver nok svært at stoppe projektet, men kan vi søge erstatning?

Svar:

Kære Spørger,

Det er altid vanskeligt med sådanne situationer, hvor en beroende tilstand ændres til skade for omkringliggende bebyggelse.

Idet jeg forudsætter, at grundejerforeningen i forhold til det påtænkte projekt har sørget for vedtagelse i henhold til vedtægternes regler herfor, samt overholdelse af gældende bygningslovgivning, vurdere jeg det ikke i udgangspunktet praktisk muligt at opnå erstatning.

I nogle sæt vedtægter for ejerforeninger, har jeg set vedtagne bestemmelser, hvorefter konkrete tiltag til gene for enkeltmedlemmer alene kan vedtages, såfremt der samtidig fastsættes erstatning for de berørte medlemmer (vil typisk være ved ændrede installationer, der giver enkelte af ejerlejlighederne gener). Jeg har imidlertid ikke i grundejerforeningsvedtægter set tilsvarende hjemmel, hvorfor dette forventeligt ej heller vil være en farbar vej for jer.

Måtte der således være tale om sædvanligt byggeri, der er vedtaget i overensstemmelse med vedtægterne, er situationen den, at I desværre nok må tåle dette. Alene hvis der er tale om et byggeri af en så generende karakter, at I vil kunne påberåbe jeg overskridelse af den såkaldte “naboretlige tålegrænse”, vil I eventuelt kunne komme igennem med et krav på erstatning. Dette vil I så fald skulle tillægges efter en konkret vurdering af sagen under en retsligt forløb.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse