Misvisende oplysninger ved indflytning i lejebolig | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Misvisende oplysninger ved indflytning i lejebolig

23.09.2014 14:33:45

 

Spørgsmål:

Hej,

Vi står og skal underskrive en lejekontrakt. Udover depositum vil udlejer kræve kontantbetaling ved indflytning for fyringsolie, der er i tanken. Dette har vi ikke fået oplyst før nu. Kan udlejer det?

Derudover er antal kvm., der er oplyst på kontrakten ikke i overensstemmelse med, hvad jeg selv har fundet ud af via nettet. Hvilke konsekvenser betyder det for mig, også i salgsøjemed, da huset er med forkøbsret?

Svar:

Kære spørger,

For så vidt angår spørgsmålet om kontantbetaling for oliebeholdningen er svaret ja. Sælger kan godt kræve betaling. Til gengæld skal I ved fraflytning ligeledes have betaling for tilbageværende oliebeholdning. I bør for god ordens skyld skrive dette ind i jeres lejekontrakt.

For så vidt angår afvigelsen i kvadratmetrene kan dette påvirke lejens størrelse. Hvis der i lejekontrakten er anført et større antal kvadratmetre end det faktiske areal, og hvis afvigelsen er stor, kan der være grundlag for at begære lejen nedsat.

Arealafvigelsen vil kun få betydning for jeres forkøbsret, hvis I på forhånd har aftalt en fast pris. I så fald kan arealafvigelsen give anledning til at regulere prisen.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse