Miste retten til at klage ? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Miste retten til at klage ?

17.03.2016 11:12:36

 

Spørgsmål:

Vi har et spørgsmål af juridisk karakter. Vi købte sidste år et hus. Efterfølgende har vi fundet en del fejl, herunder enkelte sætningsskader (3-4mm), manglende sokkelpuds, defekte vinduer mv. Vi har klaget til den byggesagkyndige over tilstandsrapporten, da disse fejl ikke er skjulte fejl og/eller er nævnt i tilstandsrapporten. Uden vi er gået videre med klagen (husklagenævnet/husklage.dk/), har den bygge sagkyndige tilbudt os et mindre beløb på 6000kr. Spørgsmålet er så: Hvis man tager imod en kulance fra Byggesagkyndig, eller eventuelt får tilkendt en beløb fra husklagenævnet, mister man så retten til at klage over disse fejl ved ejerskifte forsikringen ? Eksempelvis kan sætningsskaderne være ret omfattende, men typisk bliver man ikke tilkendt de store beløber ved husklagenævnet, og derfor vil vi ikke miste retten til at få udbedret disse fejl. På forhånd tak for jeres svar.

Svar:

Kære spørger
 
Såfremt der en dækningsberettiget skade på jeres ejendom, skal I anmelde skaden til ejerskifteforsikringsselskabet ”straks”. Forsikringstager har efter almindelige regler pligt til at søge at begrænse skaden, der dog ikke må udbedres inden forsikringsselskabet har meddelt tilladelse hertil.

Forsikringsselskabet indtræder i et eventuelt krav over for sælger og/eller byggesagkyndig.

Der er sådan set intet til hinder for, at sagen indbringes for Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, men skaden skal under alle omstændigheder anmeldes til ejerskifteselskabet ”straks”.

Lad være med at modtage en kulanceerstatning fra den byggesagkyndige, hvis I ønsker at gå videre med sagen.

Med venlig hilsen
 
Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager

 


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse