Misligholdelse af forpligtigelser over for ejerforeningen | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Misligholdelse af forpligtigelser over for ejerforeningen

20.12.2018 12:19:21

 

Spørgsmål:

Goddag.

Jeg har fornyligt købt en ny lejlighed og har efterfølgende fundet ud af, at min nabo over for ikke vedligeholder sin lejlighed. Det betyder, at han samler på skrald og ikke smider affald ud. Jeg har løbende opdaget, at jeg har uforstående mange bananfluer selv i en vinterperiode. Jeg har desuden fået at vide af naboerne, at der har været brand i min nabos bolig for 1,5 år siden. Lejligheden er blevet nyrenoveret, men han har efterfølgende fyldt den op med skrald igen. For et par dage siden har der været brand i hans lejlighed igen. Han har hverken ringet til brandvæsnet eller informeret os andre beboere i opgangen om faren, men han har ladet branden stå til, indtil naboen opdager det. Brandvæsnet ankommer og får brækket døren op med koben for at finde ham ved bevidsthed i lejligheden. Det er utrygt for os beboere i opgangen at have ham boende, når han tydeligvis ikke kan tage vare på lejligheden eller sig selv.

Hvad er vores muligheder som beboere i en opgang med en mand, som ikke er egnet til at bo alene? Kan ejerforeningen smide ham ud? Det er jo anden gang inden for en kort periode, at samme episode finder sted grundet hans uopmærksomhed. Skal vi udsættes for livsfare og uhygiejniske vilkår i længere tid, når det er tydeligt, at manden ikke kan bo alene?

Svar:

Kære Spørger,

En ejerlejlighedsejer er som ejer af den faste ejendom i vid udstrækning beskyttet mod sanktionering fra ejerforeningens side.

I en situation som den foreliggende må man i første omgang hense til foreningens vedtægter. Der kan være særlige bestemmelser, som giver foreningen mulighed for at reagere overfor medlemmet.

I langt de fleste tilfælde indeholder vedtægterne imidlertid ikke bestemmelser, der kan danne grundlag for, at en ejerforening kan gennemføre en sag overfor medlemmet i en situation som den beskrevne. Man falder herefter tilbage på Ejerlejlighedslovens § 8, hvor det er anført:

“Hvis en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtigelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel.”

Du bør kontakte ejerforeningens bestyrelse med henblik på at gøre opmærksom på problemet. I henhold til det ovenfor angivne udgangspunkt, må ejerforeningen herefter kontakte medlemmet med henblik på at indskærpe, at medlemmet ophører med den udviste adfærd, idet konsekvensen eller vil være, at man må forsøge at gennemtvinge en fraflytning.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse