Misligholdelse af ejendom | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Misligholdelse af ejendom

23.09.2014 14:38:27

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg er netop flyttet ind i en ejerforening, hvor der er stor mangel på vedligeholdelse af det fællesejede. Der er tiltagende fugt i kælder og bagtrappeopgange, sætningsskader og mangelfulde fuger. lyskasserne er revnede, så der trænger vand ind og de fælles vinduer er så ringe stand, at de ikke kan åbnes. Foreningen har ingen vedligeholdelsesplan. jeg har nævnt for formanden, at det er lovkrav, og at man ikke må lade bygningen forfalde. Formanden siger at de har en bugnende bankbog i foreningen, men at denne skal bruges til facaderenovering mod gaden. Jeg mener, at der er tale om, at formand og administrator med vilje misligholder vedligeholdelsen på ejendommen, da de har truffet en aftale om at spare op til en facaderenovering. Det mener jeg ikke er i overenstemmelse med, hvad der er lovligt. Jeg har bedt om bestyrelsesmøde, men bliver ignoreret. Kan formand og administrator komme til at hæfte for den manglende vedligeholdelse og hvordan? Administrator er en erhvervsdrivende reisor i bebyggelsen, der de seneste 10 år har modtaget 24.000 kr. om året for at være foreningens administrator. Håber at I kan hjælpe mig med et godt svar.

På forhånd tak.

Svar:

Kære spørger,

Formand og administrator kan ikke komme til at hæfte for den manglende vedligeholdelse, men hvis manglende nødvendig vedligeholdelse medfører, at ejendommen tager skade med yderligere omkostninger til følge, et det muligt, at formand og administrator/revisor kan blive erstatningsansvarlige for sådanne omkostninger, hvis de obstruerer udførslen af sådanne nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Igangsættelse af vedligeholdelsesarbejder i foreningen vil om udgangspunkt kræve, at flertallet af foreningens medlemmer stemmer for iværksættelse. Med henblik på igangsættelse af vedligeholdelsesarbejder vil jeg derfor anbefale dig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet kan blive bragt op til afgørelse. Det er så sandsynligt, at der kan opnås fornødent flertal til vedligeholdelsen, selvom formand og administrator/revisor stemmer imod.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse