Mangler ved fast ejendom | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Mangler ved fast ejendom

03.01.2019 14:04:18

 

Spørgsmål:

Hvilket ansvar har sælgers mægler for at informere om fejl og mangler og sælger selv?

Vi overtog hus i september. Vi fandt inden for de første dage fejl ved hårde hvidevarer, døre inden for kunne ikke lukkes, der er forkert fald på badeværelsesgulv, udhuset er ubrugeligt, taget stort set væk, elinstallationen ikke som beskevet i elrapporten, vi kan ikke få dokumenteret varmepumpe, som selv er opført, hvilket vi ikke vidste osv osv. Jeg har et par og tyve videoer af mærkelige ting, der ikke er at læse i tilstandsrapport eller elrapport. Sælger dækker sig under 1) hvidevarer virkede dagen før overtagelse, 2) vvs er selv lavet. Men varmepumpe er a) opført uden godkendelse (vidste vi ikke), b) ikke vvs, men skal laves af en autoriseret varmepumpe installatør, hvilket vi har spurgt til, siden vi overtog. Først nu har vi fået at vide, at det selv er opført. Sælger er ikke autoriseret varmepumpe installatør. Vi føler os godt og grundigt vildledt af mægler og sælger.

Svar:

Kære Spørger,

Både ejendomsmægleren og sælger kan holdes ansvarlige for afgivelse af fejlagtige oplysninger og kan herefter blive forpligtet til at betale erstatning til køber. Det kræver selvfølgelig, at det kan dokumenteres, at sælger/ejendomsmægler var bekendte med forholdene, hvilket i praksis kan være vanskeligt at dokumentere.

Såfremt de byggesagkyndige, der har udfærdiget tilstandsrapport/el-eftersynsrapport, kan dokumenteres at have overset relevante forhold, kan de ligeledes blive holdt erstatningsansvarlige.

Netop den omstændighed, at forholdene ikke er angivet i tilstandsrapport/el-eftersynsrapport medfører, at der eventuelt kan opnås dækning via ejerskifteforsikring.

Idet du angiver, at sælger selv har lavet arbejder i ejendommen, foreligger der det vi i fagsprog definerer som ”selvbyg”. En sælger kan herefter stilles til ansvar for mangler ved arbejder, der er udført som selvbyg.

Som det følger af ovenstående, er der mange facetter at tage hensyn til i en sag omkring mangler ved fast ejendom. Jeg vil derfor råde jer til at søge professionel rådgivning, alt afhængigt af hvor store skader, der er tale om, for på den måde at få fastlagt hvilke(t) spor der eventuelt skal forfølges.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse