Manglende varme i det ene kælderrum | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Manglende varme i det ene kælderrum

28.10.2014 09:27:34

 

Spørgsmål:

Hej,

Vi har købt et hus, hvor der i energirapporten er angivet, at der er isoleret og installeret varme i to kælderrum, men det har vist sig kun at være i det ene. Er det vores eget ansvar, at vi ikke har opdaget dette og gjort indsigelse?

Svar:

Kære spørger,

Som udgangspunkt har I en berettiget forventning om, at man kan stole på indholdet af de tekniske rapporter, man modtager – i det konkrete tilfælde el-rapporten.

Den der har udarbejdet rapporten har naturligvis et ansvar for rigtigheden heraf.

Kun hvis det er helt åbenbart, at forhold beskrevet i rapporten er en fejl, som alle ville kunne se, kan det måske komme på tale, at man som privatperson ikke kan gøre et ansvar gældende overfor den, der har udfærdiget rapporten.

I her derfor ret til at lægge den information til grund , som I oprindeligt har fået om ejendommens isoleringsmæssige forhold.

Det skal vurderes, hvad det vil koste at bringe ejendommen op i den stand rapporten har nævnt og det krav bør afholdes af den el-tekniske byggesagkyndige, der har udarbejdet den fejlagtige rapport.

Kontakt en boligadvokat hvis det viser sig vanskeligt at gennemføre kravet. Der vil normalt være retshjælpsdækning for udgifterne hertil.

Med venlig hilsen,
Erik Turley
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse