Manglende betaling af boligafgift | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Manglende betaling af boligafgift

06.10.2022 14:00:43

 

Spørgsmål:

Kære BOLIGadvokat

Vi er en andelsforening, hvor et af vores medlemmer ikke betaler sin boligafgift til tiden. Hvad gør vi ved dette?

Vi har i samme forening nogen erhvervslejemål, hvor vi ikke får huslejen.

Hvad gør vi bedst i disse situationer?

Svar:

Kære Spørger

Når en andelshaver ikke opfylder sine forpligtelser til at betale boligafgift, er det sædvanligt, at foreningens bestyrelse igangsætter en eksklusionsprocedure. Det indebærer, at andelshaveren får en frist til at betale sin restance. Sker dette ikke, kan foreningen (som regel ved dennes bestyrelse) ekskludere andelshaveren og tvangssælge andelsboligen. Langt de fleste andelsboligforeninger har regler herom i sine vedtægter.

Samme proces gælder for erhvervslejerne. Her gælder blot erhvervslejelovens regler og ikke foreningens vedtægter. Også for erhvervslejere vil det være sædvanligt at ophæve deres lejeforhold, hvis der foreligger betalingsmisligholdelse. Så må man ”komme af” med lejeren og finde en ny, der er i stand til at betale leje.

Foreningen/bestyrelsen kan naturligvis overveje, om der skal indgås en afdragsordning med de relevante andelshavere og lejere, inden man igangsætter sådanne retlige skridt. Disse overvejelser bør bestyrelsen drøfte, men opmærksomheden henledes på, at bestyrelsen bør følge foreningens interesser og ikke i så høj grad de enkelte andelshavere og lejere.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse