Lukning af privat vej | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Lukning af privat vej

16.05.2018 11:24:22

 

Spørgsmål:

Jeg bor på landet uden for byzone på en gennemgående grusvej som 1. oktober 2017 blev omlagt til privat vej af kommunen. Vi er 7 husstande på vejen som nu har overtaget alle forpligtelserne.

Vores problem er, at folk stadig benytter vejen i bil/lastvogne, selv om der er sat skilt op i begge ender af vejen med gennemkørsel forbudt – ikke kun at de slider på vejen og det støver meget, men de kører også temmelig stærkt, da det er uden for byzonen. Det er en “nem” smutvej til et villakvarter, og folk slipper for at køre omvejen ned gennem byen. Det er til tider “farligt” for os – især vores børn – at færdes på vejen, og vi har mistet mange katte mm. Det har irriteret os i mange år, men vi har ikke kunne gøre noget, da det har været offentlig vej.
Nu har vi så overtaget vejen, og flere af os ønsker at lukke den på midten, hvilket virker naturligt i forhold til husenes beliggenhed på vejen. Kommunen har sagt, at vejen kan lukkes, hvis alle på vejen er enige – hvilket desværre ikke er tilfældet. Der er en enkelt beboer (selvfølgelig den som kun har indkørsel fra vejen men ikke har jord op til vejen), som ønsker at have tilgang fra begge sider og derfor mener, at vi ikke kan lukke vejen.

Nu er spørgsmålet – er der nogen måde, vi kan få den vej lukket, når flertallet ønsker det?
Kan vi stifte et ejerlaug som ved flertal kan bestemme at vejen kan lukkes?

På forhånd tak

Svar:

Kære spørger

Rettigheder over veje er i et tilfælde, som det du beskriver fastlagt i en særlig vejlovgivning.

Denne indeholder nogle generelle hensyn, der skal varetages, men der kan normalt  ligeledes i et vist omfang tages stilling til konkrete forhold.

Disse kan være af historisk art – eller være tinglyst eller hjemlet i lokalplaner eller andre myndighedsmæssige beslutninger for området.

Du/I bør derfor kontakte en boligadvokat for en konkret afklaring.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley
Danske Boligadvokater, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse