Lugt i huset | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Lugt i huset

11.07.2019 08:32:45

 

Spørgsmål:

Hej,
Vi har købt et hus og oplever lugt i huset. Det er svært at beskrive lugten men det føles ikke naturlig. Den ene værelse er slem, hvor jeg mistænker fugt.
I salgsopstillingen var dette værelse beskrevet som en Stue. I tilstandsrapporten er det vist en garage. De har bygget det til et stue men kommunikeret det til os som en fungerende værelse uden problemer. I tilstandsrapporten står 187km2 beboelse og 30 km2 garage, hvor der idag ikke er en garage (muligvis denne ekstra stue er garagen). Vi troede at denne stue var en del af de 187 hvor garagen blev annulleret. Der står yderligere “Garagen er i dag inddraget som beboelse/ophold” i tilstandsrapporten. Kan jeg få ejerskifteforsinring til at dække det? Hvad er de næste skridt jeg burde tage?

Svar:

Kære Spørger

I skal være opmærksomme på, at ejerskifteforsikringen navnlig ikke dækker forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten samt forhold bygningens funktionsforhold og overensstemmelse med offentligretlige forskrifter.

For mig er det uklart, hvad I ønsker at anmelde til ejerskifteforsikring: om det er 1) en mulig fugtskade eller 2) det forhold, at stuen ikke er registreret/godkendt til beboelse, men egentlig er en garage.

En fugtskade kan I anmelde, uanset om rummet fremstår som garage eller beboelse. Der kan dog være forskel på vurdering af skadens alvor afhængig af, om skaden er i en garage eller et beboelsesrum. Om forsikringen dækker afhænger formentlig af nogle supplerende undersøgelser vedrørende årsagen til lugten og dermed, hvori skaden består.

Det forhold, at stuen ikke er beboelse, men en garage, er som udgangspunkt ikke dækket af ejerskifteforsikringen, medmindre I har tegnet en udvidet dækning. I så fald kan forholdet være dækket. Det afhænger af indholdet af de udvidede forsikringsvilkår, hvilket I må undersøge. Har I en sådan udvidet dækning, er der sandsynlighed for, at ejerskifteforsikringen vil dække udgifterne til en korrekt ombygning, så garagen kan blive registreret som beboelse. Tilstandsrapportens oplysninger om garagen taler dog imod, at I kan opnå en sådan dækning. En endelig afgørelse heraf må bero på en konkret vurdering af tilstandsrapporten samt sagens øvrige dokumenter.”

Med venlig hilsen

Advokat Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse