Lejestigning på 56 % | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Lejestigning på 56 %

14.01.2016 11:51:59

 

Spørgsmål:

Min mand og jeg bor til leje på 1-2 sal i et gammelt hus fra 1930 Ejer har lejet huset ud til os siden 2012, nedenunder bor en af hans ansatte og dennes søn. Lillejuleaften fik vi min mand og jeg en varsling om husleje stigning på 56% fra 1 april. Vi mener det er for meget og vil være nød til at finde et andet sted at bo?

Lejligheden er på 186 kvm og ligger et godt sted i Glostrup, men der er mange ting galt her… Bla vinduerne er utætte, gammelt bad fra 1930, konstante besøg af VVS mænd fordi rørsystemet er gammelt.. Der er i lejligheden nedenunder etableret nyt køkken og nyt bad.

I vores lejekontrakt står der ordret ” udlejer kan kræve, at den til enhver tid gældende årsleje reguleres med virkning fra hvert års 1 januar. Lejereguleringen sker i henhold til lejeloven. ” Burde udlejer så ikke have varslet os om denne stigning senest 31-9-15 for at det skulle være med virkning 1 januar 2016? Vi modtog brevet D 23-12-15 – 2 uger af vores indsigelsesperiode er næsten gået, men vi har jo ikke kunne søge hjælp nogle steder, da alle har holdt ferie.
Grunden til stigningen er som udlejer skriver, han har en opfattelse af at vi bor for billigt i forhold til det lejedes værdi. ?

Svar:

Kære spørger

Som du refererer jeres lejevilkår, kan jeres udlejer med 3 måneders varsel til den første i en måned fremsætte påkrav om lejeforhøjelse, hvis den gældende leje er væsentligt lavere end tilsvarende lejemål i kvarteret, se Boligreguleringslovens Kap. IV A om Huslejeregulering for mindre ejendomme.

Hvis I således har modtaget påkrav den 23.12.2015, kan forhøjelsen – forudsat at den i øvrigt er i orden – godt træde i kraft den 01.04.2016.

Der er nogle formelle krav til varslingsskrivelsen, og det skal bl.a. heraf fremgå, at I har 6 uger til at gøre indsigelse, hvorefter udlejer skal indbringe sagen for det stedlige huslejenævn.

Hvis I derfor ikke mener, at forhøjelsen er i orden, skal I gøre indsigelse. Det er ikke afgørende, at forhøjelsen udgør 56 %, idet huslejenævnet fastsætter huslejen ud fra en samlet vurdering af lejemålets stand, beskaffenhed, beliggenhed, udstyr, vedligeholdelsesstand m.v. samt ikke mindst efter sammenligning med tilsvarende lejemål, hvor lejen er fastsat efter reglerne om omkostningsbestemt husleje.

Skulle jeres mulighed for at gøre indsigelse være forpasset, kan I altid selv indbringe sagen for det stedlige huslejenævn og anmode nævnet om at tage stilling til huslejens størrelse.

Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse