Lejer uden lejekontrakt | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Lejer uden lejekontrakt

22.11.2021 08:19:37

 

Spørgsmål:

Min søn har lige købt et hus, hvor der bor én til leje.

Der er ikke lavet nogen lejekontrakt på hende.

Hvordan stiller han så i forhold til at opsige hende? Og når der ikke er en lejekontrakt, hvor lang tids opsigelse har hun så?

Svar:

Kære Spørger

Når der ikke findes en lejekontrakt, gælder lejelovgivningens almindelige regler.

Herefter kan din søn i udgangspunktet kun opsige lejemålet, hvis han selv ønsker at bruge det, og hvis opsigelsen i øvrigt er rimelig ud fra en vurdering af din søns og lejerens forhold.

Opsigelsesvarslet er ét år.

Hvis lejeren gør indsigelse over for opsigelsen, hvilket skal gøres senest 6 uger efter opsigelsen, vil din søn være nødt til at indbringe sagen for Boligretten (Byretten), der så skal tage stilling til, om opsigelsen er berettiget.

Indbringes sagen ikke for Boligretten, bortfalder opsigelsen.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse