Lejer er fraflyttet uden at efterlade ny adresse | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Lejer er fraflyttet uden at efterlade ny adresse

29.11.2018 13:19:47

 

Spørgsmål:

Lejer har sagt op og fraflyttet uden at efterlade ny adresse. Huset er fyldt med affald og 10 frysere samt 5 køleskabe alle fyldt med mad. Vi kan ikke komme i kontakt med lejerne. Strømen er slukket på grund af deres manglende betaling, så alt er fordærvet. Deres 2 katte render stadigt rundt omkring huset. Hvad gør vi?

Svar:

Kære Spørger,

Det foreligger således, at lejeren almindeligvis senest 8 dage før fraflytning skal opgive den adresse, som udlejeren skal benytte til meddelelser, herunder krav om istandsættelse. Efter boligministeriets vejledning af d. 21 oktober 2015 fremgår det uddybende, at såfremt lejeren ikke har oplyst sin adresse kan du som udlejer ikke blot forholde dig passivt og undlade at fremsende dit krav i denne situation. Udlejeren må forsøge at finde frem til lejerens adresse. Har lejeren ikke opgivet en ny adresse ved fraflytning, har udlejeren ifølge retspraksis efter omstændighederne pligt til at indhente oplysninger om lejerens nye adresse via folkeregisteret.

Såfremt du finder frem til lejers adresse, men lejer ikke svarer på dine henvendelser, må du selv forestå fjernelsen og gøre krav overfor lejer. Hvis der er tvivl om, hvorvidt lejer reelt er fraflyttet, vil der imidlertid skulle gennemføres en egentlig udsættelsesforretning med fogedrettens bistand. I så tilfælde vil fogedretten med politiet vurdere, om hans indbo skal opmagasineres, eller om det skal køres væk.

Idet du nævner, at der er fordærvede madvarer, kan du som udlejer skaffe dig adgang til lejemålet for at få styr på dette forhold. Udlejer har således ret til at skaffe sig adgang til lejemålet, når forholdene kræver det, hvilket det beskrevne må anses for at dække.

Uanset hvilken anledning der ligger til grund for lejers rådighed over lejemålet, skal man være opmærksom på, at man derved risikerer, at 14 dages fristen for at gøre mangelskrav gældende overfor lejer begynder at løbe.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse