Lejelovens paragraf 14 | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Lejelovens paragraf 14

20.11.2014 15:34:12

 

Spørgsmål:

Hej,

Jeg vil høre om Lejelovens § 14 (14 dage til at indberette fejl og mangler) også er den, der dækker ved køb af andelsboliger?

Og hvis man finde ud af at elrapporten ikke passer, hvem skal indberette/køre den sag? for PT. har jeg en forening, der ikke ønsker at gøre noget ved det.

Svar:

Kære spørger,

Lejelovens § 14 gælder ikke ved køb af andelsbolig.

Her gælder dansk rets almindelige regler samt andelsboligforeningens interne regler. Andelsboligforeningens regler herom vil som altovervejende hovedregel fremgå af foreningens vedtægter. Det varierer meget fra forening til forening, hvorledes reglerne er, og om der i det hele taget er regler herom.

Manger foreninger har regler om, at bestyrelsens skal besigtige lejligheden, hvis køberen påberåber sig fejl og mangler, og bestyrelsen skal af den til foreningen indbetalte købesum tilbageholde et skønsmæssigt fastsat beløb til dækning for sådanne fejl og mangler.

Har foreningen ikke regler herom, hvilket noget kunne tyde på i dit tilfælde, gælder alene dansk rets almindelige regler. Herefter skal man som køber reklamere uden ugrundet ophold, efter de pågældende fejl og mangler er opdaget. Hvad der skal forstås ved "uden ugrundet ophold" er en konkret vurdering i den aktuelle situation. Jeg vil mene, at reklamation 1-2 uger efter overtagelsesdagen altid er at betragte som rettidig.

Vil sælger ikke imødekomme et krav om kompensation for fejl og mangler, må man som køber forfølge sit krav ved domstolen.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse