Lejeaftale udløbet | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Lejeaftale udløbet

02.04.2019 13:39:11

 

Spørgsmål:

Vi er en sportsforening som igennem 20 år har lejet en grund, hvorpå vi for 20 år siden har opført et lille klubhus med skøde. Der har været en lejekontrakt på 20 år, som for 5 år siden er udløbet.

Der er nu gået 25 år, og de sidste 5 år har vi ikke haft lejekontrakt, da udlejer af grunden ikke har ville lave en ny med os, men heller ej har smidt os ud. Vi har fortsat betalt leje af grund de sidst 5 år uden lejekontrakt, og vi står nu og har brug for at istandsætte klubhuset og bruge nogle penge på det, men vi vil gerne sikre os, at udlejer ikke bare kan smide os ud, når huset så er istandsat.

Er der en måde, hvorpå vi kan sikre os, at vi fortsat kan bevare rettighederne til klubhuset, som vi har opført på grunden og ejer? Efter så mange år som lejer og de sidste 5 år uden kontrakt er der så ikke noget, som hedder sig, at man automatisk har rettighederne til grunden som lejer, eller at udlejer har accepteret, at grunden bruges af os for evig fremtid? Nu er det jo udlejer, som ikke ønsker at lave kontrakt, så hvad kan vi gøre for ikke at miste vores klubhus og klub og sikre, at vi fortsat kan blive på grunden? Han har jo glædeligt taget imod betalt leje igennem alle årene.

Vi håber, I kan give os et par fif til, hvad vi kan gøre.

Ny kontrakt er udelukket. Han ønsker ikke lave en ny kontrakt.

Svar:

Kære Spørger,

Idet jeres kontrakt er udløbet uden der er indgået en ny, må det forventes, at man falder tilbage på almindelige juridiske grundsætninger til udfyldelse af  jeres aftalerelation.

Idet der er tale om leje af grundstykke finder lejelovsregler således ikke anvendelse.

Udlejer vil eventuelt gøre gældende, at den oprindelige lejekontrakt stiltiende er accepteret forlænget, hvorfor det er vilkårene deri der fortsat er gældende for jeres lejeforhold. Det vil imidlertid kræve kvalificerende omstændigheder og støtte for at kunne opretholdes rent juridisk.

Der er ikke nogen tvivl om, at I forinden afholdelse af udgifter til istandsættelse bør have en afklaring med udlejer. I kan således ikke uden en ny aftale være sikker på, hvorledes jeres retsstilling i forhold til grundstykket vil blive vurderet, herunder for så vidt angår det væsentlige opsigelsesspørgsmål. I bør kontakte en boligadvokat, der kan vurdere sagen nærmere og bistå i forbindelse med de forhandlinger, der forventeligt vil skulle finde sted.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse