Krav om forrige ejere afholder udgifter i forbindelse med ny afblænding og eventuelt olieudslip? | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Krav om forrige ejere afholder udgifter i forbindelse med ny afblænding og eventuelt olieudslip?

15.06.2021 08:43:08

 

Spørgsmål:

Vi købte for 8 år siden vores hus, hvor der var en olietank nedgravet. Forrige ejere brugte olie til opvarmning.

Der blev i købskontrakten præciseret, at sælger skulle sørge for at få et VVS firma til afblænde tanken og fremsende dokumentation til kommunen inden overtagelses dagen.

Vi fik endvidere en kopi af et dokument, hvor sælger informerer kommunen om, at tanken er tømt, studs afmonteret og tank afblændet.

Vi skal nu til at sælge huset og det viser sig, at der aldrig er kommet en attest til kommunen.

Vi har nu bestilt et andet firma til at komme ud og lave en ny attest. Men hvad nu hvis det viser sig, at tanken ikke blev korrekt tømt og afblændet?.
Hvordan står vi så i forhold til tidligere sælger?

Kan vi kræve, at de skal afholde udgifter i forbindelse med ny afblænding og eventuelt olieudslip?

Svar:

Kære Spørger

Jeres krav mod sælger angående udgifter til attesten, herunder udgifter til afblænding, er forældet.

Et sådan krav vil formentlig være forældet efter 3 år. Det skal dog ikke afholde jer fra at fremsætte kravet, og en hæderlig sælger vil formentlig også betale pengene, men sælger er altså ikke juridisk forpligtet hertil.

Skulle der vise sig at være en forurening, er det muligt, at I kan kræve erstatning hos sælger eller et afslag i købesummen.

Et sådan krav vil ikke være forældet. Forældelsesfristen løber først fra det øjeblik, hvor I i så fald bliver bekendt med forureningen, dog maksimalt 10 år i alt.

Således har I fortsat 2 år endnu til at rette sådanne eventuelle krav mod sælger.

Med venlig hilsen

Henrik Palmkvist

Dansk BOLIGadvokat, København Ø


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse