Korttidsudlejning | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Korttidsudlejning

25.01.2019 09:02:06

 

Spørgsmål:

Jeg er ejer af en ejerlighed og vil gerne udleje den igennem Airbnb i kortere perioder, når jeg ikke er hjemme. De har afvist min forespørgsel på dette og henvist til §25.4 i vedtægterne. Der står der således: “En ejerlejlighed kan ikke udlejes uden bestyrelsens samtykke. Samtykke kan nægtes såfremt bestyrelsen finder anledning dertil. Det tilstræbes, at ejendommen ikke er helt eller delvist antager karakter af udlejningsejendom.” Herefter nævnes alle regler, der skal overholdes i tilfælde af udlejning. Jeg tænker, at jeg som ejer har en eller anden form for ejendomsret, men da jeg forespurgte om tilladelse til at udleje den, mens jeg er på ferie, blev det blankt afvist. Er de i deres fulde ret til dette?

Svar:

Kære Spørger

Vedtægterne bestemmer at bestyrelsen skal give sit samtykke.

Bestyrelsen må ikke forskelsbehandle ejerne.

Hvis der praksis for at alle blive nægtet også korttidsudlejning er der ikke meget du kan gøre, da korttidsudlejning jo også er udlejning.

Du bør tage spørgsmålet op på næste generalforsamling, så det kan afklares hvornår generalforsamlingen mener der kan gives tilladelse til udlejning og man fastlægger retningslinjer for udlejning.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Advokater, Lyngby


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse