Konkurs | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Konkurs

08.10.2018 07:50:55

 

Spørgsmål:

Hej
Vi er ca 42 grundejere, der er kommet i klemme i forbindelse med en konkurs. Vi har købt grunde belligende på X i X-by. Det er en privat mand, som har udstykket grundene i et ApS selskab. Selskabet blev erklæret konkurs for et par år siden. Vejene i området er ikke blevet lavet færdige. De mangler det sidste slidlag. Det var meningen, at det skulle lægges på, når alle grundene var bebygget. Kurator vil ikke i dialog  med os omkring dette. Det eneste, vi har på skrift, er, at der i lokalplanen og i vores købsaftale står, at der anlægges stier og veje.

Hvordan står vi stillet i denne situation, og hvordan kan vi komme videre med sagen, hvis I vurderer, det kan betale sig for os?
På forhånd tak.

Svar:

Kære spørger

Spørgsmålet griber ind i mange forskellige overvejelser,- f.eks.  om I som ejere/grundejerforening har anmeldt jeres krav i boet – eller i de foreliggende aftaler har en særlig sikret ret til at få det pågældende arbejde udført – og om der evt. foreligger en garanti eller lign fra sælgers side til sikring af, at den forpligtelse sælger havde til at lægge slidlag på vejen kunne gennemføres.

Hvis man ikke kan komme i kontakt med kurator eller boet er en retssag en overvejelse – og der er på grund af den tid der er gået ligeledes en overvejelse om at undgå forældelse af jeres krav.

I det hele taget bør I hurtigst muligt kontakte en boligadvokat for at få konkret rådgivning, så alle forhold kan blive belyst og jeres interesser varetaget så godt som muligt.

Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley
Danske Boligadvokater, Hillerød


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse