Kommuneansvar ved kraftig regn | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Kommuneansvar ved kraftig regn

04.11.2014 09:12:29

 

Spørgsmål:

Hej,

Min kæreste har haft problemer med, at regnvand fra offentlig (kommunal) vej, ved kraftige regnskyl, løber ind over kantsten ovenfor hendes matrikel (hun bor ved en vej beliggende op ad en bakke), løber ned af fortovet og ind af hendes indkørsel. Derfra løber det direkte til kældehals og trænger ind i kælderen. Sidste gang resulterede det i 4 cm vand i hele kælderen.

Vi har midlertidigt standset problemet ved at afspærre hendes indkørsel med sandsække, men det er ikke en holdbar løsning, da hun så ikke kan køre ind i egen indkørsel. Kommunens forsikringsselskab afviser at kommunen skulle have noget ansvar. Er det korrekt? Der er jo ikke tale om kloakerings problemer, da vandet ikke kommer i nærheden af den offentlige kloak.

Hvis der findes lovgivning eller forordninger specifikt om emnet, vil jeg meget gerne have oplyst hvilke.

Svar:

Kære spørger,

Der findes efter min bedste overbevisning ikke noget nogle konkrete lovregler om emnet.

Det følger imidlertid af dansk rets almindelige regler, at vejbestyrelsen – i dette tilfælde kommunen – er ansvarlig for en skadevoldende handling eller undladelse, der skyldes fejl eller forsømmelse.

Jeg vil mene, at en kommune kan blive erstatningsansvarlig, hvis der som følge af vejens fejlagtige udformning eller manglende vedligeholdelse løber vand ind på en privat grund og forårsager skade. Erstatningsansvar vil bero på en konkret vurdering, og mange faktorer kan spille ind. Eksempelvis kan erstatningsansvar bortfalde, hvis skade kunne have været undgået, hvis almindelige, nødvendige forholdsreglervar iagttaget fra grundejerens side. Erstatningsansvar kan også bortfalde, hvis det lægges til grund, at skaden skyldes ekstremt vejr.

Det er ikke nødvendigvis korrekt, når kommunens forsikringsselskab afviser ansvar. I kan udfordre standpunktet. Det ville man typisk gøre ved at indhente en vurdering fra en fagmand. Taler denne til jeres fordel, kan man – hvis kommunen fortsat afviser erstatningsansvar – indbringe sagen til rettens vurdering. Bliver dette nødvendigt, kan I formentlig opnå dækning af advokatudgifter m.v. via privat retshjælpsforsikring, hvilket de fleste personer har via hus- eller indboforsikring.

Med venlig hilsen,
Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse