Køkken i andelsbolig ikke funktionsdygtigt | Danske BOLIGadvokater
Rådgiverportalen

Køkken i andelsbolig ikke funktionsdygtigt

03.01.2019 13:42:17

 

Spørgsmål:

Jeg er ved at købe en andelsbolig, hvor køkkenet er revet ud af væggen og står løst i rummet. Bordpladen er brækket op, og der er ingen vask. Dette ses ikke som en mangel fra vurderingsmandens side, hvilket jeg undrer mig over. Køkkenet er nemlig ikke funktionsdygtigt, og det, tænker jeg, er en væsentlig mangel i lejligheden. Vurderingsmandens argument er, at der er et afløb og vand (som dog ikke er koblet til en vask), så der er mulighed for, at jeg kan montere en vask, og at der står fritstående skabe og hvidevarer, der virker (de er af ældre karakter), og jeg blot bør være glad for, at det ikke koster ekstra for mig.

Kan det passe, at det ikke er en væsentlig mangel, der kræver prisafslag, at en andelsbolig ikke har et funktionsdygtigt køkken?

Svar:

Kære spørger,

Ifølge maksimalprisbestemmelsen i andelsboligforeningslovens § 5, skal der tages hensyn til lejlighedens stand ved fastsættelsen af maksimalprisen. I den forbindelse skal lejlighedens vedligeholdelsesstand imidlertid kun tages i betragtning, hvis der er tale om en væsentlig fravigelse fra det normale. Det vil være en konkret vurdering fra sag til sag om betingelsen for et afslag er opfyldt.

Som du beskriver køkkenets stand, synes der i det foreliggende tilfælde, at foreligge en mangel: “En genstand, der mangler den egenskab, som man vil forvente den har.

I forhold til vurderingen af om manglens karakter begrunder, at der foreligger en overpris for andelsboligen, såfremt der ikke grundet køkkenets stand gives et fradrag i den opgjorte andelsværdien, bør du kontakte en boligadvokat, idet værdiansættelsen af en andelsbolig er sat sammen af flere forskellige parametre. Er der således eksempelvis i værdiansættelsen af andelsboligen givet et såkaldt markedsmæssigt nedslag, vil et mangelfuldt forhold eventuelt kunne henføres til indeholdt deri.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg


TILBAGE

Spørg BOLIG-brevkassen

Søg i brevkassen

Køb bolig
Sælg bolig
Andelsbolig
Sommerhus
Nybyggeri/ombygning
Leje
Erhverv
Tvangsauktion
Ejerforhold
Dokumenter
Fejl og mangler
Økonomi
Diverse